Promocja zdrowia wśród przedszkolaków, przygotowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz edukacja prewencji powypadkowej to ważne zadania edukacji przedszkolnej. Wiedza na ten temat pozwoli kształcić już od najmłodszych lat postawę odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo innych.

Pozwoli również poradzić sobie w sytuacji zagrożenia, nauczy właściwego zachowania, sprowadzania pomocy odpowiednich służb oraz udzielania pomocy. Często to małe dziecko, właściwie edukowane staje się bohaterem prezentując dojrzałą postawę w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Najlepszym sposobem zaznajomienia przedszkolaków z wiedzą dotyczącą obszaru bezpieczeństwa jest bezpośredni kontakt z profesjonalistami i właśnie, dlatego dnia 27 kwietnia starszaki z grupy "Miśków" i "Piratów" uczestniczyły w spotkaniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadziła Pani, która jest ratownikiem medycznym. Dzieci mogły dowiedzieć się, w jaki sposób należy pomagać osobom poszkodowanym, kogo należy wzywać w razie wypadku oraz co to jest reanimacja. Chętnych do nauki i praktycznych ćwiczeń było wiele, zobaczcie sami :) Mamy nadzieję, że to szkolenie będzie wartością na przyszłość. Dziękujemy pani ratownik za pouczającą lekcję z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.